Dziękujemy partnerom i wolontariuszom Szkoły Biblijnej Online

Lista wolontariuszy (w kolejności alfabetycznej):

Lista podmiotów wspierających:

Z serca dziękujemy uczestnikom pilotażowego projektu Szkoły Biblijnej Online za odwagę wzięcia w nim udziału. Za codzienną walką o wyrabianie dobrych nawyków w codziennym słuchaniu nauczań, za wasze spostrzeżenia, uwagi, konstruktywną krytykę. Dziękujemy fantastycznym gospodarzom za współpracę i tworzenie możliwości do spotkania. Dziękujemy wyjątkowej ekipie wolontariuszy bez których Szkoły Biblijnej Online po prostu by nie było. To wielka radość móc korzystać z Waszego obdarowania i po prostu móc spędzać z Wami czas.

Obszarów w których otrzymaliśmy pomoc, jest tak wiele, że wymienimy tylko kilka głównych: selekcja nagrań, techniczna obróbka nagrań, tłumaczenie nagrań, opracowanie konspektów, pomoc przy promocji Szkoły, działania fundraisingowe, pomoc graficzna.

Dziękujemy wszystkim nauczającym, tym z poprzednich edycji Szkoły w formie stacjonarnej i tym obecnym. Dziękujemy za Waszą niezmienną chęć głoszenia Słowa, ewangelizacji, dzielenia się Bogiem, którego spotkaliście i wciąż poznajecie. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy wsparli nas finansowo poprzez wpłaty na naszej zrzutce. Dziękujemy za Waszą hojność, zaufanie. Cieszymy się, że marzycie razem z nami o tym, by podarować duchowy rozwój innym i jesteście współtwórcami tej Szkoły.

W tworzeniu materiałów wspiera nas sonix.ai