Młode liderki mogą odegrać znaczącą rolę w budowaniu przyszłości opartej na szacunku, dialogu i pojednaniu.

Zapraszamy do współtworzenia sieci młodych liderek i edukatorów z Polski, Niemiec i Ukrainy. Osób, które dostrzegają problemy związane z pojawieniem się w naszych społeczeństwach postaw skrajnych i chcą im przeciwdziałać.

Dołącz do nas, jeśli jesteś:

Rejestracja

submit button

Najczęściej zadawane pytania

Aktualnie możesz dołączyć do projektu w formie online. Po zarejestrowaniu na platformę otrzymasz dostęp do materiałów będących rezultatami projektu „Wspólny dialog dla wspólnej przyszłości”, który obejmował 3 weekendowe warsztaty oraz konferencję z 2022 roku.

Zyskasz wiedzę i umiejętności w obszarze identyfikacji i przeciwdziałania skrajnym postawom postawom społecznym. Otrzymasz nagrania, prezentacje i scenariusze pracy ze studentami za pomocą innowacyjnej metody rozwiązywania problemów – Design Thinking Lab. Będziesz mieć możliwość wymiany opinii i doświadczeń w grupie innych liderek i edukatorów, w zakresie działań na rzecz budowania przyszłości opartej na szacunku, pojednaniu i współpracy, szczególnie w kontekście migracji i wojny toczącej się na Ukrainie.

Tak, całkowicie bezpłatne. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, ze środków Erasmus+, w ramach programu KA210-YOU.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem krakowskiej Fundacji Edukacji i Dialogu oraz Fundacji Marsz Życia z siedzibą w Tybindze.

Logo Marszu Życia