Organizator projektu

Fundacja Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena

Od 2015 roku fundacja pracuje na rzecz edukacji chrześcijańskiej i dialogu międzywyznaniowego, zapraszając do udziału w swoich projektach przedstawicieli różnych tradycji chrześcijańskich i judaizmu. Charakterystyką fundacji jest bliska współpraca osób świeckich i duchownych oraz promowanie takiego modelu relacji w całym Kościele.


Od 2017 roku fundacja realizuje również spotkania i projekty na rzecz pojednania między narodami oraz budowania dialogu społecznego. Fundacja ma doświadczenie w organizowaniu wydarzeń związanych z dialogiem z grupami z Niemiec i Ukrainy.


Projekty fundacji, takie jak Szkoła Biblijna, Konferencje Mesjańskie, rekolekcje i inne, mają na celu zbudowanie platformy edukacji, spotkania i dialogu – miejsca wzajemnego rozwoju, formacji i wymiany doświadczeń.

Father Peter Hocken

Partner projektu

Marsz życia

Marsz Życia to inicjatywa Jobsta i Charlotte Bittnerów oraz TOS Ministries z Tybingi w Niemczech. Wraz z potomkami niemieckich żołnierzy Wehrmachtu oraz członków SS i policji organizują oni marsze pamięci i pojednania w miejscach Holokaustu w całej Europie. Od początku istnienia tego ruchu w 2007 roku, marsze odbyły się w 20 krajach i w ponad 400 miastach. Choć Marsz Życia w każdym kraju ma swoją nazwę i pewną charakterystykę, to jego przesłanie pozostaje to samo: to obojętne milczenie większości umożliwiło Holokaust. Obojętność, która nawet dziś toruje drogę antysemityzmowi i ksenofobii.

Doświadczenia naszego partnera w dziedzinie budowania pojednania są niezwykle cenne w projekcie Wspólny dialog, którego podstawą jest współpraca, integracja i otwartość, dzięki którym szkodliwe postawy rasizmu, ksenofobii i wszelkich ekstremizmów społecznych mogą być przekształcane w procesie edukacji we wspólny rozwój.

Zapraszamy na stronę naszego partnera: https://marchoflife.org/

Jobst_und_Charlotte_Bittner

Pozostali współpracownicy i goście projektu

Do poprowadzenia projektu zaprosiliśmy również wielu doświadczonych specjalistów – społeczników i edukatorów, którzy swoją wiedzą wzbogacili proces warsztatów oraz etap podsumowań i wniosków z projektu.

Konferencja dla Edukatorów